Celem naszych działań jest ochrona środowiska oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. Jak można zamknęć trwale otwarte okno, przez które tracimy znaczące ilości energii, będące jednocześnie ważne dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dźwigu?

Inteligętną odpowiedzią na to pytanie jest BlueKit.

W Uni EU iest obecnie zainstalowane 6,5 mln dźwigów. Rok rocznie instaluje się 180 000 nowych urządzeń. Kolejne 140 000   sztuk jest modernizowane  w czasie termomodernizacji budynków. W celu ochrony naszego środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, chcemy większość z tych urządzeń wyposażyć w BlueKit. ®  

Umwelt 693 x 861