LST: Bezprzewodowy dozór kabiny

BlueKit LST Lift Status Transmitter 3

Lift Status Transmiter – jest dodatkowym kontrolerem montowanym na kabinie, pozwalającym na rozszerzenie funkcjonalności systemu, w zakresie bezpieczeństwa jak i komfortu użytkowania dźwigu.. Oprócz przekazywaniu przez LST informacji o ruchu kabiny, awarii lub pracach konserwacyjnych dźwigu do sterownika BlueKit®, LST kontroluje również temperaturę i jakość powietrza w kabinie.

BlueKit LST Lift Status Transmitter 2
  • Funkcja wentylacji szybu zależnie od częstości eksploatacji dźwigu
  • Zintegrowane czujniki temperatury, jakości powietrza i ruchu kabiny
  • Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem BlueKit®
BlueKit LST Lift Status Transmitter