Shaft Vent

Podstawy
W niskoenergetycznych budynkach, ze względu na ich konstrukcję, powstaje niedobór wentylacji w szybach dźwigowych. Zwieksza to zagrożenia dla dla osób uwięzionych w kabinach. Również wentylacja przy otwartych klapach wentylacyjnych problematyczne jest powstawanie ciągów wentylacyjnych. Pomiarz wykazały, że w takiej sytuacji może dochodzić do wzrostu poziomu CO2 do ponad 4000ppm.

shaftVent Scheme Polish
Bluekit ShaftVent elevator shaft

Brak ciągu kominowego = brak wentylacji w kabinie
BK-Factory zapewnia ciąg wentylacyjny w szybie

ShaftVent, będący uzupełnieniem sytemu BlueKit, zapewnia poprzez zestawy wentylatorów cyrkulację powietrza w szybie. Jch przeciwstawne ustawienie zapewnia przepływ powietrza w okół kabiny i pobieranego z całej przestrzeni z szybu.

Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi uwięzionych w kabinie i pozostających w niej przez dłuższyczas.

BlueKit ShaftVent new 2